Contrarian på fastigheter och lite annat

Jag fortsätter och köper lite fastighet och bygg som den contrarian jag just nu är. Det hörs bl.a. från Stockholm just om tendenser av en svagare bostadsmarknad. Exempelvis Booli som visat lite statistik på färre bud och fler som prissänks. Även en del bolag som säljer lite mer high-end bostäder som oscar properties, tobin properties och wallenstam har gått ut och beskrivit en något svalare marknad.

Jag har den senaste tiden gjort följande justeringar i portföljen.

Köpt

  • Byggpartner – känns lågt värderad men risky om byggkonjunkturen svänger om.
  • Swedish Match – Jag har precis nyligen slutat snusa och köper lite aktier istället för dosor. Bägge är beroendeframkallande och att öka här känns som ett enkelt val.
  • Alm Equity pref – Fin DA och jag tror inte att utdelningen är i farozonen på ett bra tag till.
  • Eolus vind – Känns som att det händer mycket här och att de kommer att få lite stabilare inkomstström. Danska Dong visar nyligen på investeringvilja i vindkraft, hoppas det smittar.

Sålt

  • Nordea – minskar jag i pga. osäkerhet med HQ-flytten och vad den kommer innebära samt ökad skatt på utdelning, +53% inkl 2 utdelningar på 18 månader.
  • Atea –  har gett en fin uppgång på 37% inkl. 1 utdelning sedan köpet i början av året.
  • Lundin Mining – hade jag bara en pyttepost i och den känns ha gjort sitt med +61% inkl utdelning på 2 år.

Alm Equity pref

Under den senaste tiden så har jag köpt in mig i Alm Equity preffen. Jag tycker att det ser ut som en stabil verksamhet, fin intjäning med med något svagt kassaflöde. Det senare beror på investering i deras stora antal nya fastighetsprojekt som produktionsstartat. Företaget borde med andra ord fortsätta kunna dela ut i preffen.

Snitt inköpskurs: 110,6 kr
Dagens slutkurs 110,75
Direktavkastning: 7,58% / år
Nästa utdelning inträffar den 4 oktober.

Jag har tänkt att fortsätta köpa små positioner den närmsta tiden. Kanske ger morgondagens besked från Riksbanken en högre prognostiserad räntebana vilket borde ge ett skutt ner i kursen och ett bra köpläge. På sikt är preffar som har fast utdelning inget att föredra när räntan går uppåt, men just nu när mycket annat ser dyrt ut så får en bit av kassan gärna ligga där en stund.

Planerar att köpa fler preferensaktier

I dagsläget utgör preferensaktier ca 10% av portföljen och med 15% i likvida medel så tänkte jag öka lite på preffarna nu när börshumöret är lite svängigt.

Senaste inköpet var aktiebolaget högkullen som just nu håller på att konverteras till SBB preffar med 7% direktavkastning.

Härnäst är jag intresserad av att börja köpa lite Alm Equity pref som ger 7,5% i direktavkastning på dagens kurs.

Om ni inte sett det så har jag en sida där det går att se dagsaktuell direktavkastning på alla börsens preferensaktier. Titta här eller i menyn uppe till höger!