Köper mer fastigheter

Lite om fastigheter och marknaden

Det är en fin balansgång i om fastighetsbolag känns köpvärda eller ej. Media och bekanta talar om bostadsbubbla samt att räntor kommer att gå upp vilket leder till en ohållbar situation. Jag var lite kluven i frågan då fastigheter utgör en ganska stor andel av min portfölj. Men jag läste nyss en rapport från Boverket som lugnade nerverna något. Rapporten: Beräkning av behovet av nya bostäder till 2025

I sammanfattningen står det ganska kort och koncist:

Behovet av nya bostäder fram till 2025 beräknas vara 600 000 de närmaste nio åren varav en större del, drygt 320 000, beräknas behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om drygt 80 000 under de närmaste fyra åren. Orsaken till de höga nivåerna är dels den förväntade befolkningsökningen framöver och dels att byggandet de senaste åren inte ökat i tillräcklig omfattning för att svara mot behoven.

Jag trodde att det redan byggdes mycket då det står byggkranar överallt omkring mitt område. 2016 byggdes 46 000 lägenheter, mest sedan byggandet i miljonprogrammet, men mer behövs alltså.

Fastighetsbolag kommer även att ha låga räntekostnader på medellång sikt och beroende på bindningstid även efter en tid av högre räntor. Catena (logistikfastigheter) som jag skrivit om tidigare har snittbindningstid på 5 år. Så där kommer lån som löper ut fortfarande ersättas fast med lägre räntor. Ett annat exempel är Klövern som har något kortare räntebindningstid på 2,5 år. Bolagsvärdet värderas i och för sig på många årsvinster och riksbankens räntebana pekar sakta uppåt men med en stor osäkerhet. Se bilden nedan, standardavvikelser i olika blåa nyanser, dvs mellan -2 till 3% ränta med 95% sannolikhet år 2020.). Med andra ord är en framtid om 2,5 år framåt osäker även om det mesta kanske pekar på att vi rör oss tillbaka mot ett högre ränteläge.

Senaste inköpen

ByggPartner - byggbolag, fastigheter

För att knyta ihop säcken, så har jag bland annat  med ovanstående i beaktande fyllt på med nedanstående bolag.

ByggPartner kändes köpvärt på introduktionskursen 37 kr. Sedan har de kommit med tråkigt årsbokslut och delårsrapport men med vad jag anser är goda framtidsutsikter i orderboken. De senaste dagarna blev det drygt 100 aktier för snittkurs 35,3 kr. Idag slutade aktien på 35 kr.

Högkullen omsorgs fastigheter

Jag köpte även in mig aningens oinläst för 12 tkr i Aktiebolaget Högkullen Pref A då det såg lockande ut med konverteringen till preferensaktier i Samhällbyggnadsbolag i norden (SBB) i och med uppköpet. Erbjudandet är 1 SBB preff för 14 högkullen preffar. En SBB pref ger på ett nominellt värde om 500 kr/preff med 7% i årlig avkastning. Om marknaden värderar risken i SBB på samma sätt så blir det både en god premie iom konverteringen 11,6 % och fin avkastning framöver i den nya preffen.

Vad tror du om fastighetsmarknaden? Finns det kanske olika delar inom fastigheter t ex hyresbostäder, logistik eller olika geografiska områden som du tycker är hetare än andra?

En sådan långsiktig tanke är att trafiken kommer optimeras av självkörande bilar vilket gör det blir mer attraktivt att bo längre från storstaden. Då kanske det både byggs på fel ställe men också finns områden som är alldeles för högt/lågt värderade?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.