Diös emission

Fenomenet med emissioner i välmående företag är något som är en intressant företeelse på börsen. Det känns som att det mesta ställs på sin ända och att den värdering man tidigare gjort blir som bortblåst. Jag är en lekman vad gäller att bedöma detta och tittar bara på några få nyckeltal för att se om det kan vara något intressant.

Diös emission

Diös har som känt köpt ett fastighetsbestånd från Castellum för 4,5 mdkr. Fastigheterna består till 90% av lokaler och butiker i norra Sverige och resterande bostäder och lager. Tillträde sker 1 februari och teckning i emissionen avslutas den 23 januari. Det vettigaste en investerare skulle göra i det här fallet är att bedöma om det är bra fastigheter, renoveringsbehov, makroekonomiska utsikter, marknadsräntor etc. Det är för omständligt då jag inte ens vet om jag är så intresserad än. Hur ser det ut om man kikar på lite nyckeltal före/efter avstämningsdag för emissionen?

Före avstämning i emissionen

  • Kurs 2 jan: 60,25
  • Antal aktier: 74 729 134
  • Bolagsvärde: 4502,4 mnkr
  • EPS före (på förvaltningsresultat innan värdeförändringar och skatt på tolvmånaders basis):  8,09 kr/aktie
  • P/E: 7,44

Efter avstämningen

  • Kurs 11 jan: 42 kr
  • Antal aktier (3 feb):  134 512 438
  • Bolagsvärde vid dagens kurs: 5649,5 mnkr
  • EPS efter: 5,9 kr/aktie
  • P/E: 7,11

Det ser med andra ord ut som att Diös är lite översåld. Vid t ex samma P/E borde aktien ligga i 43,86 kr. Tänker man bara krasst värde innan + tillföra medel 1853 mnkr blir bolagsvärdet 47,2 kr. Kan man köpa teckningsrätt+aktie strax under 40 kr i dagsläget så borde man väl ligga rätt, eller vad tror ni?

Jag äger för nuvarande inga Diös aktier eller teckningsrätter.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.