Alm Equity pref

Under den senaste tiden så har jag köpt in mig i Alm Equity preffen. Jag tycker att det ser ut som en stabil verksamhet, fin intjäning med med något svagt kassaflöde. Det senare beror på investering i deras stora antal nya fastighetsprojekt som produktionsstartat. Företaget borde med andra ord fortsätta kunna dela ut i preffen.

Snitt inköpskurs: 110,6 kr
Dagens slutkurs 110,75
Direktavkastning: 7,58% / år
Nästa utdelning inträffar den 4 oktober.

Jag har tänkt att fortsätta köpa små positioner den närmsta tiden. Kanske ger morgondagens besked från Riksbanken en högre prognostiserad räntebana vilket borde ge ett skutt ner i kursen och ett bra köpläge. På sikt är preffar som har fast utdelning inget att föredra när räntan går uppåt, men just nu när mycket annat ser dyrt ut så får en bit av kassan gärna ligga där en stund.

Planerar att köpa fler preferensaktier

I dagsläget utgör preferensaktier ca 10% av portföljen och med 15% i likvida medel så tänkte jag öka lite på preffarna nu när börshumöret är lite svängigt.

Senaste inköpet var aktiebolaget högkullen som just nu håller på att konverteras till SBB preffar med 7% direktavkastning.

Härnäst är jag intresserad av att börja köpa lite Alm Equity pref som ger 7,5% i direktavkastning på dagens kurs.

Om ni inte sett det så har jag en sida där det går att se dagsaktuell direktavkastning på alla börsens preferensaktier. Titta här eller i menyn uppe till höger!

Fiskar lite i Nobina

Köpte idag in mig i Nobina i min egen samt sonens portfölj. Aktien har fallit 33,4% sen toppnoteringen i oktober förra året. Svag rapport med engångskostnader och utdelning (3,1 kr senast) verkar vara det som pressar på kort sikt. Bolaget har en fin årlig utdelning (~7,8%) som lockar men det är inget tillväxtbolag då det trots allt är bilresor som ökar i Sverige och inte alls i samma utsträckning bussresor.

200 aktier för 39,5 styck blev det med avsikt att öka något snart igen.