Mål

Måluppfyllelse 2016 8.27%
Måluppfyllelse 2017 8.83%

Mitt primära mål med sparandet är att gå ned i arbetstid. Som sekundärt mål ska jag göra tydliga gränsdragningar mellan arbetstid och fritid.  Jag tycker om att arbeta men känner att 40h+ per vecka är för mycket. Det första primära målet är att gå ned 10 % i arbetstid vid en oförändrad inkomst och pension i övrigt.

Första målet är att gå ned 10% i arbetstid

När min passiva inkomst lyckats generera 1,2 månadsinkomster inkl. pensionsavsättningar så går jag till chefen för att gå ned i tid. För nuvarande ser uträkningen ut som följande för hur stort kapital jag behöver och hur mycket passiv inkomst detta behöver generera:

 • Inkomst: -10 %
 • Arbetsgivaravgift och egenavgift till pensionen: – 1,72 % (av inkomst före skatt)
 • Förlorad tjänstepension (ITP1): 30 % av den inkomst som överstiger 444 756 kr samt 0,45 % av det som understiger 444 756 kr.
 • Skatt för KF/ISK konto.
 • Totalt: – 16,2 %  (av årsinkomst efter skatt exkl. skatt KF/ISK)

Då det slår hårt mot tjänstepensionen att gå ned i tid så landar det i att min passiva inkomst måste generera 16,2 % av årsinkomsten efter skatt. Med andra ord behöver mitt sparande uppgå till 1,1 mnkr vid en direktavkastning på 5 % för att möjliggöra en arbetstid på 90% till pension.

Antaganden
 1. Jag är frisk och kan arbeta den tiden som jag har tänkt arbeta.
 2. Utdelningshöjningar motsvarar inflation/lönehöjning.
 3. Skatt på ISK/KF är konstant över tid i uträkningen.
 4. Jag får behålla arbetet även när jag arbetar 90 %.
 5. Kapitalet betalas inte ut över tid utan ligger kvar på kontot. Dvs. jag har inte räknat på när jag troligtvis ligger i marken och har 0 kr kvar i sparandet.
 6. Övertidsarbete och energi lagd utanför vanlig arbetstid ska minska minst lika mycket som det jag går ned i tid.

Utdelningar

Utdelningar som portföljerna har genererat sen sparandet började.