Portföljer

Jag har tre portföljer med olika inriktning, den privata portföljen, min sons portfölj samt ett sparande i en liten portfölj åt våra syskonbarn.

Per den 2:a oktober ser portföljernas innehåll ut som nedan och uppdateras med varje månadsrapport.

Privata portföljen

Fördelningen är för nuvarande ganska jämt fördelat mellan aktier och fonder.

fordelning-sept

 

Fondfördelningen ligger tungt viktad mot Spiltans Räntefond då jag vid början av sparandet inte ville gå all-in utan att köpa in mig allt eftersom vilket varit till fördel då börsen mellan 2015 och 2016 inte varit i en stigande trend. Framtida köp av aktier och fonder på bekostnad av räntefonden kommer leda till en minskad andel i denna.

fonder_sept

För tillfället har jag 26 olika bolag i min privata portfölj.

aktier-sept

Sonens portfölj

Barnbidrag och pengar från far- och morföräldrar sätts in här.

son_sept

Kusinportföljen

Ett litet sparande på 100kr i månaden i fonder med hög risk är tänkt att om 18 år säljas av och fördelas jämt mellan våra syskonbarn. Innehavet fördelas på följande fonder.

kusin_sept