Strategi

Strategin för min privata portfölj är att placera i värdebolag och fonder (helst passivt förvaltade indexfonder). Bolagen ska historiskt sett haft en god intjäning och utdelning samt värderas lägre än snittet på börsen. Undantaget till regeln om god intjäning är cykliska bolag där värderingen prioriteras över nuvarande intjäningsförmåga. Tanken är att långsiktigt gå in i stabila bolag som värderas lågt för stunden på grund av volatilitet i valutor, råvarupriser etc.

Jag undviker tillväxtbolag så långt som möjligt. Risk tar jag hellre i en passivt förvaltad indexfond inom t ex tillväxtmarknader för att få ett diversifierad risktagande.